Hvad kan man søge støtte til?

Fonden kan yde støtte til aktiviteter, information og kunstneriske udtryk der retter sig imod sociale, miljømæssige, internationale problemer og uligheder.

I de senere år er der ydet støtte for i alt 100.000 – 200.000 kr., sædvanligvis i portioner på 3-10.000 kr.

Alle beslutninger om støtte træffes på møder i fondsbestyrelsen. Der holdes møder 4-5 gange om året.

Fondens fundats (§4):

Et eventuelt overskud skal anvendes til at yde støtte til:

 1. Aktiviteter mod forringelse af befolkningsgruppers og befolkningsflertals daglige livskvalitet.
 2. Folk og befolkningsgrupper i 3. verdenslande eller lande, der kan sidestilles hermed, der trues af udefra kommende økonomiske, politiske og militære overgreb eller fra magtgrupperinger i det enkelte land.
 3. Genopretning af naturgrundlaget og hindring af overudnyttelse af naturressourcerne, både globalt, regionalt og lokalt.
 4. Kunstneriske udtryk, der modarbejder sociale, politiske og militære uligheder.
 5. Aktiviteter, der har til formål at informere om sociale, politiske og militære uligheder til en bredere offentlighed.

Uddelinger i 2015

I 2015 ydede fondsbestyrelsen støtte til følgende:

 • 5.000 kr. til Støttekomiteen for Ghassan Kanafanis kulturfond
 • 20.000 kr. til bogudgivelse af Bjørn Meidell
 • 12.000 kr. til støtte til nyhedsbrev om NATO og droneindustrien, Demos
 • 10.000 kr. i støtte til deltagelse i folkemødet, Fredsministerium.dk.
 • 20.000 kr. i støtte til produktion af bog med arbejdstitlen “Showan kæmper”.
 • 10.000 kr. i støtte til projekt for kvinders og pigers rettigheder i Den demokratiske republik Congo, KULU, Kvindernes U-landsudvalg
 • 20.000 kr. til busrejse til Cop21 i Paris, SUF
 • 25.000 kr. i støtte til friabonnenter, Dagbladet Arbejderen,
 • 5.000 kr. i støtte til filmfremvisning, Til 3 F Bornholm
 • 5.000 kr. i støtte til valgobservatør i Columbia, Enhedslisten Bornholm
 • 10.000 kr. i støtte til konference, FN-forbundet
 • 10.000 kr. til konference, Initiativet “Folket åbner tinget”
 • 25.000 kr. i støtte til oplysningsaktiviteter i forbindelse med folkeafstemningen om retsforbeholdet,  Folkebevægelsen mod EU.

Send ansøgning

Navn (påkrævet)

Email (påkrævet)

Projektnavn (påkrævet)

Kort beskrivelse (påkrævet)

Vedhæft ansøgning (påkrævet)

Filen skal indeholde:
---------------------

Formål/kortfattet beskrivelse,

Budget,

Ansøgt beløb,

Ansøger (evt. organisation),

Kontaktinformationer (kontaktperson, adresse, tlf, e-mail)

Bankoplysninger,

SE/CVR-nummer (hvis ikke et sådant haves, så cpr-nummer på kontaktpersonen)