Husets historie

Bygningen stammer fra to perioder – den østlige del er fra 1798 og den vestlige  fra 1888.

I 1978 købte Kommunistisk Arbejderparti hele ejendommen med de to sidehuse og bygningen har siden huset forskellige venstrefløjspartier og aktiviteter.

Læs mere om bygningens historie på www.pisserenden.com/ejendomme/studiestraede-24/

Billeder af Studiestræde 24

Lån af mødelokalet

Fonden stiller et mødelokale i stuen – indgang fra gården – til rådighed for lejerne, foreninger mv. Lokalet er tilgængeligt for handicappede ift. adgangs- og toiletforhold. Der er plads til godt 40 personer. Lokalet reserveres hos Enhedslisten, hvor man også kan afhente og aflevere nøgler.

Det koster ikke noget at låne lokalet, men det er vigtigt at lokalet efterlades i god stand, og at det ikke må bruges til opmagasinering af møbler eller materialer.

Affald

De to første containere er til almindelig dagrenovation, den næste er flaskecontainer til flasker, glas o.lign., den næstfølgende er til pap (papkasser bedes foldet ud inden de kommer i containeren) og den sidste container er til papir, aviser, reklamer m.v.

Det er vigtigt, at skraldet er fordelt i de rigtige containere, da kommunens affaldsmodtagelse ellers kan nægte at modtage det.

Viceværten giver besked når der afhentes storskrald, og efter aftale, på 21430474 / vicevaerten@mail.tele.dk

Renoveringsprojekter

Vi gennemfører løbende store og små renoveringsopgaver. I de seneste år er næsten alle vinduer og udvendige døre udskiftet for at reducere energiforbruget, der er opsat solceller på taget, portrummet er renoveret og gavlen mod en af nabogårdene er renoveret og isoleret udvendigt.